Comp
 

Piet PeereKunstmonografie Piet Peere 1
Schilderijen en tekeningen

Deze kunstmonografie toont in een ruime selectie van schilderijen en tekeningen de artistieke weg die Piet Peere de voorbije 20 jaar heeft afgelegd. De verzorgde reproducties worden ingeleid door Frans Boenders en aangevuld met teksten van Johan Debruyne en gedichten van Herman Leenders.

© 2002 Uitgeverij Lannoo, Tielt

Fotografie

Jacques De Meester
Stefan Dewickere
Hugo Maertens
Frans en Bart Vandamme

Design & Layout

Erik Desombere

Print

Drukkerij Lannoo, Tielt

Prijs

48 euro (Leveringskost: 6 euro)

ISBN 90 209 4508 4
NUGI 921 – SBO 49
D/2002/45/51