Comp

Frans Boenders ...
Peeres oeuvre roept op tot verzet tegen de innerlijke verwarring en de onvrede die ons tijdsgewricht aantasten . Het is een pleidooi voor meer zelfbesef, een grotere zin voor verantwoordelijkheid en een scherper onderscheidingsvermogen. Piet Peere is een humanistisch rebel ...

Hugo Brutin ...
Hij schildert en tekent met de soepele zelfverzekerheid en de vormelijke vrijheid van wie zijn metier perfect beheerst en de anatomie voldoende kent om haar soepel, elegant of gedurfd en vanuit diverse hoeken bekeken, te hanteren in functie van zijn boodschap. Daarmee bedoel ik dat een lichaam dat een persoonlijkheid uitstraalt en niet of niet aantrekkelijker is dan glamour en ideale vormen. Ik heb hierbij de indruk dat indien Piet Peere een Duitser was of een Amerikaan, hij zonder tegenspraak beroemd zou zijn ...

Johan Debruyne ...
protagonisten zijn dermate gedeformeerd dat ze uitgesproken mongoloïde en psychopatische trekken vertonen. De toeschouwer dwaalt in een maffe wereld waarin menselijke wezen alleen nog met zichzelf lijken begaan ...
... je vraagt je af of het Groeningemuseum deze Brugse reus met verf niet eens in confrontatie moet laten gaan met de collectie Vlaamse Expressionisten ...
... het menselijke lichaam wordt zijn absolute specialiteit ...
... trends lapt hij aan zijn laars ...

Willem Elias ...
...Ze geven de hoofdkenmerken weer van het omvangrijke oeuvre van Piet Peere: krachtig, fauvistisch kleurgebruik, vervorming als beginsel van de expressie, aandacht voor de materiele kenmerken van de verf als huid voor de figuren.
Piet Peere schildert de menselijke figuur. Niet de gewone man uit de straat en evenmin de idolen van onze cultuur, de groten der aarde. Hij construeert een mensentype dat het zijne is. Men zou kunnen spreken van een Piet-Peere-mens, de Homo Petrus Pirum...

Anita Lardon ...
Le peintre introduit une harmonie un rien mélancolique dans les attitiudes de ses personnages mais il leur donne une énorme force par un coup de brosse ...
... Piet peere appartient reéllement a la peinture flamande d'aujourd'hui a la fois et délicate car on y trouve toujours un peu de l'autobiographie de l'artiste, des miroirs qui le réflétent et suggérent son environnement ...

Rik Sauwen ...
Hoofdthema in de schilderkunst van Piet Peere is de menselijke figuur. Als scherp observator concentreert hij zich op houdingen, lichaamstaal, gesuggereerde motoriek. Hetgeen hij nastreeft is niet het exact portretteren van het individu-waarin hij moeiteloos zou slagen-, wel de eerlijke weergave van de totale mens, als bezielde aanwezigheid. Zo gebeurt het meer en meer dat de directe herkenbaarheid wijkt voor een aan een expressionisme verwante accentuering , neigend naar abstractie zelfs.
Abstractie in een figuratieve gedaante, een interessante paradox ...

Ernest Van Buynder ...
Wanneer ik de beeldtaal van de kunstenaar zélf analyseer en de vaak onconventionele methoden om deze uit te drukken, dan verraadt dit voor mij als achterliggende thema's: het beschadigde leven, de kwetsbaarheid van de menselijke conditie ...